Her kan det bli byggjestart neste vår: – Vil vera litt plunder og heft medan det står på

Ny rundkøyring og sykkelfelt i Gravensteinsgata blir samla i same kontrakt.