Her har det vore stor uro for jordmorberedskapen. No er det lyst ut ei stilling, men ikkje alle er nøgde

Til trass for sterke oppmodingar om viktigheita av god beredskap, lyser kommunen likevel berre ut ei 20 prosent jordmorstilling i Vik.