Her har det vore fire innbrot på to månadar

Tjuvar stal musikkanlegg, sette det tilbake, stal det igjen og leverte det tilbake herpa.