Her er ny rektor framleis i det blå - lyser ut stillinga for tredje gong

Vil ha større konkurranse frå søkjarar med den rette kompetansen.