Her er det framleis full drift: – Eg håpar me ikkje treng å permittera

Bestillingane går ned, men førebels er arbeidsstokken i full gang.