Her blir det nattestengt i fire år: – Det største prosjektet me har på Vestlandet

Lærdalstunnelen skal gjennom ei svært omfattande oppgradering. Det vil trafikantane få merka.