Her blei det investert 350 millionar trass i at fabrikken gjekk med dundrande underskot: – Det viser at Hydro er villige til å satsa i Årdal

Hydro Årdal måtte visa til blodraude tal i første halvdel av 2019, men fekk lappa såra i siste halvdel.