Klokka 17.18 melder Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) at redningshelikopteret frå Florø like etter klokka 16 laurdag vart sendt til Hurrungane.

Det dreier seg om to ulike hendingar.

Helikopteret jobbar med å henta ut to skikøyrarar som har moglege brotskader, i om lag same området.

– Dei blir henta ut og frakta vidare til sjukehus med anten helikopter eller ambulanse, seier Steinar Vatne hjå HRS.

Skadeomfanget vil han førebels ikkje seia så mykje om.

– Men det framstår ikkje som kritisk, seier Vatne.

Skikøyrarar tilhøyrer to ulike turfølgje, og hendingane har skjedd ved Dyrhaugstindane. Røde Kors bistår også i aksjonen.