Hentar fram att anbod på svingutviding og reparasjon - men ikkje utan protestar: – Eg er sterkt usamd at det skal gjerast noko tiltak i og ved denne brua no

Av

– Dette tiltaket må gjerast for å oppfylla dei krava som vegvesenet set for å overta veg og bruanlegg, og det må gjerast uansett kva køyreretning som vert valt til og frå Flåm sentrum.