Henny-Kristin stikk oppom Arnfinn fleire gonger om dagen, sjølv om han er i isolasjon

Arnfinn Sjøthun er mellom dei samfunnet er ekstra bekymra for no, sidan han har fleire sjukdomar og er eit lett offer for korona-viruset.