Heldt opplæringsøving i Rødølstunnelen – snart er tunnelen klar for bruk

Onsdag arrangerte Statens vegvesen med naudetatar ein obligatorisk opplæringsøving i Rødølstunnelen for å bli kjend med den nye konstruksjonen før innviing.