Heimevernet øvde på å stogga fienden: – Me tok dei, det skulle berre mangla

– Dette er essensen i Heimevernet, å venta nokre timar, så skjer det noko i ti minuttar, og så meir venting, fortel liaisonoffiser John Inge Fredheim.