Heidi og Hilmar vil auka bulysta – prosjekt Sogn for alle er i gang

I fjor kom over tusen personar flyttande til sognekommunane med ønskje om arbeid og ein god kvardag. Men berre eit fåtal vil bli verande og satsa på eit liv her.