Heidi (31) er stillasbyggjar: – Damer kan gjera jobben like godt som menn

Heidi Sviggum monterer stillas og plattformer slik at byggjearbeidarar kan gjera jobben sin på ein trygg måte.