Hege meiner ho er utsett for maktovergrep. No krev kontrollutvalet innsyn i alle dokument: – Det er eg veldig glad for

Kommunen si handtering av saka om Hege Wangen Aarhus og familien skal no behandlast i kontrollutvalet.