Har testa 35 personar så langt - kommuneoverlegen vil ikkje auka frekvensen etter første smittetilfelle

– Me har ikkje behov for meir smitteoppsporing ut frå denne personen. Me held på eit stramt testregime.