Har stogga drifta: – Me håpar å unngå at dette får konsekvensar for aluminiumproduksjonen i Noreg

Norsk Hydro gjer grep i Brasil som kan få følgjer her i Sogn.