Har sett seg leie på å fjerna rundballeplast og fiberdukar frå straumlinjene. No ber kraftselskapet bøndene om å ta ansvar

Lause gjenstandar som kjem på avvege er eit problem for energiselskapa då desse potensielt kan gjera skade på linjenettet, men også medføra straumutfall.