Har ringt bygda rundt: – Me snakkar om laust og fast

– Folk vert veldig glade for at me ringjer dei, seier Anita Hjønnevåg.