Her er ei fersk oversikt frå Statens vegvesen.

Fjellovergangar

Fredag morgon vart det opna for fri ferdsel igjen på Riksveg 13 over Vikafjellet etter at det blei innført kolonnekøyring torsdag kveld på grunn av uvêr.

Sett vekk frå dei faste vinterstengde fjellovergangane, er alle fjellovergangar opne.

Vegarbeid

Riksveg 13, Sogndal: Bondeviki- Fardal

Vegarbeid. Lysregulering heile døgnet.

Riksveg 5, Sogndal: Kongsteiggrovi

Vegarbeid mellom 07:00 og 22:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag, fredag. Ventetid inntil 15 minutt.

Riksveg 5, Lærdal: Fodnestunnelen

Vegarbeid mellom 20:00 og 06:00 onsdag og torsdag. Manuell dirigering. Vent på ledebil.

Riksveg 5, Lærdal: Håbakken- Eri

Vegarbeid. Lysregulering.

Fylkesveg 53: Årdalstangen: Tangevegen

Skade på vegnett.

Fylkesveg 53, Årdal: Kolnostunnelen- Årøyhaugen

Vegarbeid mellom 08:00 og 15:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag. Fartsgrense 50 km/t.

Fylkesveg 5633, Årdal: Seimsdaltunnelen

Vegarbeid. Vegen er stengt, mellom 00:15 og 06:00 kvar dag fram til 27. mars.

Fylkesveg 5613, Sogndal: Hausagjelet

Vegarbeid. Fartsgrense 50 km/t.

Fylkesveg 5616, Sogndal: Haugen – Valeberg

Vegarbeid gyldig mellom 08:00 og 17:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag. Stengt i periodar på ein halv time.

Fylkesveg 5625, Aurland: Voldadalane

Vegarbeid mellom 08:00 og 17:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag. Stengt i periode på 2 timar. Open klokka10:00, 12:00, 14:00 og 16:00.

Fylkesveg 5627, Aurland: Sjukestova – Kvam i Aurland

Vegarbeid mellom 08:00 og 18:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag. Open kl. 10:00, 12:00, 14:00 og 16:00

Fylkesveg 5640, Luster: Indre Hafslo-Josvanger

Vegarbeid mellom 08:00 og 19:00 kvar dag. Manuell dirigering, stengt i periodar på inntil ein halv time.