Har klare planar for oppstart av denne ruta: – Håpar nordmenn vil oppleva fjell og fjordar

Norled har planar om å starta opp att sommarruta mellom Bergen og Flåm 24. juni.