Har Høgre avskrive Sogn?

Det brenn eit blått ljos for Høgre i Sogn – det kan i alle fall sjå slik ut når ein studerer listeframlegget frå nominasjonsnemnda for det komande stortingsvalet.