Har henta inspirasjon frå Italia: – Me må tenkja nytt når påskegudstenester vert avlyste

Kjetil Netland har teke i bruk drillen, og er i gang med å drilla inn eit heilt nytt konsept på kyrkjegardane. – Me må tenkja nytt når påskegudstenester vert avlyste.