Har hatt ein fantastisk sommar, vel likevel å stengja kafeen: – Vil ikkje utsetja oss for risiko

Den vesle og populære kafeen, Feigesagi vel å stengja for sesongen.