Har fått utsetjing av Utlendingsnemnda: – No kan eg sova godt om natta

Delshah Ali Mousa og familien bad om meir tid, og no har dei fått det.