Har fått mange sterke reaksjonar: – Er prega av vantru, fortviling og sinne

Engasjementet kring kreftkoordinatorstillinga i Sogndal syner att i kommentarfeltet til Sogn Avis på Facebook. Også politikarane seier at dei har teke imot sterke reaksjonar på det som har skjedd.