Har du ikkje fått sommarjobb? Fortvil ikkje, i denne kommunen er det 59 ledige stillingar

Berre fåtal av dei ledige stillingane i Aurland er faste jobbar.