Har aldri sett Hafslovatnet isfritt i februar: – Spanande å sjå korleis det påverkar naturen og fisken

– Det er ikkje dokumentert at Hafslovatnet har vore ope i februar nokosinne.