Hans meiner det står ille til med saksbehandlinga i kommunen: – Dei hevdar eg har levert mangelfull søknad

– Når rådmannen svarar slik han gjer viser det med all tydelegheit kor ille det står til med saksbehandlingsrutinar i kommunen og spesielt ved landbrukskontoret i Lærdal.