Hangaren på Haukåsen er på plass og i drift: – Det er eit godt område, der ein kan nytta helikopter mykje

I Sogn har det over lang tid vore eit mål å få etablert ein hangar på Haukåsen, og like før jul var han på plass.