Han vil ha reduserte utslepp utan lokal straff: – Vern og verdsarv må vera eit gode og ikkje eit hinder

– Aurland Høgre er opptekne av å finna gode miljøløysingar, samtidig som ein satsar på næringsutvikling og vekst i lokalsamfunna.