Han har eit svært godt råd til alle som engstar seg for koronavirus

Lege og professor Ingvard Wilhelmsen (71) har hypokondri som spesialfelt. Han veit mykje om kva frykt gjer med oss, og korleis den verkar inn på folks kvardag.