Hamstring gav veksten på Nortura eit ekstra løft - Magnus og Olav Asle gler seg over den gode utviklinga

Nortura i Sogndal held fram ein positiv trend.