Håkon (62) heidra for mangeårig innsats for Borgund stavkyrkje: – Det verste eg opplevde var då satanistar truga med å brenna ho ned

Håkon Li har takka av etter nær 40 års teneste for kyrkja i Lærdal og Fortidsminneforeningen.