Hadde nokon før 12.mars sagt at alle elevar og studentar skulle ha fjernundervisning frå lærarar på heimekontor, hadde det ikkje eingong passert som ein dårleg aprilspøk

Av