Gunn (55) byrja som potetplukkar – no blir ho rådmann

Gunn Lerøy er på kjende trakter når ho 1. august tek over rådmannsstolen i Lærdal.