E16 Lærdalstunnelen: Vegarbeid og manuell dirigering frå 07.00 til 18.00.

E17 Seltatunnelen - Borgundstunnelen: Manuell dirigerining og stenging i korte periodar på grunn av asfaltarbeid mellom 07.00 og 19.00.

Rv 5 Kaupanger - retning Lærdal: Vegarbeid.

Rv 5 Berge - Bøyum i Sogndal: Asfaltarbeid med manuell dirigering og stenging i korte periodar. Frå 07.00 til 19.00.

Rv 13 Hella Ferjekai - Fatlatunnelen: Grøfterensk, to påverka køyrefelt. 07.00 til 16.00.

Fv 5927 Neset i Aurland: Vegarbeid mellom 07.00 og 15.00. Manuell dirigering.

Fv 5627 Sjukestova - Kvam i Aurland: Stengt tre timar i gongen på grunn av vegarbeid. Gjennomslepp av trafikk 9, 12, 15, 18 og 21.

Dei gamle travarane i Stalheimskleiva, Håbakken-Eri, Bondeviki - Fardal, Bergsnes - Alsmo, Voldadalane og Seimsdalstunnelen bør du kjenna til no, men for all del: Les dei og og andre trafikkmeldingar her.