Grendelag sa ifrå då spørsmålet kom om deling av inventar

Balestrand kommune ynskte møte med grendelaget for å fordela leiker og utstyr som er i sambrukshuset på Nessane.