Gratulera med ny jobb og lukke til, helsing Regjeringa!

Av