Golfbana eit steg nærare løysing – tek i bruk både masseuttak og nedlagd skule

Lærdal Golfklubb og Voll Lunde Maskin har gått saman om ein plan som skal sikra både golfbane og masseuttak på Mo.