Gler seg til å presentera nye planar for bustadfeltet i Amla

– På denne unike plasseringa ynskjer me byggja smarte og berekraftige hus som er drifta av sola og fjorden.