Vegtrafikksentralen melder om glatte parti på austsida av rv. 52 Hemsedalsfjellet tysdag morgon.

Nokre vogntog har stogga ved Bjøberg for å leggja på kjetting. Det gjer at det er vanskelegare for store køyretøy å koma fram.

Entrepenør jobbar med utbetrande tiltak på staden.