Gjev 13 mill kr i tilskot til kultur- og friluftsaktivitetar - det meste går til Bergen

Hovudutval for kultur, idrett og integrering har vedteke å gje vel 13 millionar kroner i tilskot til diverse aktivitetar innan kultur- og friluftsliv.