Gir råd til ungdom som vil ha sommarjobb: – Bruk nettverket ditt

I løpet av dei første månadene i 2019 var det lyst ut om lag 600 sommarjobbar til saman i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. I år der det lyst ut om lag 200 sommarjobbar i heile Vestland fylke.