Går mot eigen rådmann – vil ikkje ha eigedomsskatt

Ei prøverøysting i formannskapet synte at berre Jan Olav Fretland frå SV ville ha eigedomsskatt på hus og fritidshus i kommunen frå 2021.