Nord Helikopter etablerer seg i Sogndal - bygging av hangar kan begynna