– Fylket har ingen bussar med sjukepleiarar å setja inn

Kommunane må klare seg sjølve dersom koronaviruset fører til mannefall på skular og sjukeheimar.