Fylkesveg 5623 mellom Gudvangen og Bakka i Aurland opna fredag ettermiddag for fri ferdsel etter å ha vore stengd på grunn av ras.