Fylkesmennene skal kontrollera det lovlege i lokale karantenetiltak

Dei lokalt iverksette karantenetiltaka mot koronaviruset skal no lovlegkontrollerast av Fylkesmannen.