Fylkesmannen krev svar etter lovbrot: Vil vita om det berre var i denne saka at det glapp for Sogn barnevern

Sogn barnevern har også brote fristen for å svara, som fylkesmannen i eit brev frå 21. februar sette til 6. mars.